Přejít k hlavnímu obsahu

Smuteční oznámení úmrtí farníka MUDr. Petra Krause

Dne 29. prosince 2021 zemřel náš obětavý farník, pan doktor Petr Kraus. Na Nový rok 1. 1. 2022 za něj byla sloužena mše svatá v Dolním Bousově.

Na pana Krause jsme pamatovali ve svých modlitbách během jeho nemoci.

Pro jeho nesmrtelnou duši vyprošujeme odpuštění všech vin a přijetí v Božím království. Prosíme také o sílu pro pozůstalé, zvláště jeho manželku a děti.

Světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen.

Pastýřský list otce biskupa Jana

Sestry a bratři v Kristu, vážení a milí přátelé, v poslední době, určitě v několika uplynulých měsících, jsme často slýchávali značně strohá pojmenovávání současné doby, a i my sami jsme posuzovali události, mající neblahý dopad na každého člověka. Mluvilo se, a ještě se stále mluví o dramatických a krizových časech, pro mnohé už jen těžko snesitelných opatřeních, jež vyvolávají obavy i lidské strachy a nejistoty. Začalo se, a to dokonce s jakousi samozřejmostí uvažovat, že to všechno: počínaje pandemií a ekonomickými propady nejen státního, ale i osobních a rodinných rozpočtů, se stane celkem normálním stavem. Zdá se, že tomu tak opravdu bude, ale nepokládejme tento, asi už nevyhnutelný vývoj, za tragédii. Máme nyní ojedinělou příležitost, totiž vědomě volit skromnější způsob života a cvičit se v odolnosti přestát a překonávat i vážné choroby, provázející někdy i bolestnější metody léčení. Dosud jsme se chovali tak, že je nám všechno možné. Dostatek jsme zaměnili za nadbytek a každá újma byla a je pak útokem na naše pohodlí, pro mnohé vyslovený blahobyt.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2022

Denní modlitba apoštolátu

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který
ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa,
ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi
sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho
Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť
zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

Tříkrálový koncert

Srdečně zveme na Tříkrálový koncert pěveckého sboru Musica Fortuna, který se uskuteční ve čtvrtek 6. ledna 2022 v 18.00 hod. v kostele sv. Máří Magdalény v Sobotce. Vstupné 100,- Kč.

Smuteční oznámení Boženy Faltové

V pondělí 3. ledna 2022 se ve 13.00 hodin na hřbitově v Rabakově rozloučíme se zemřelou paní Boženou Faltovou, která zemřela ve věku 85 let 28. prosince 2021.

Odpočinutí věčné dej jí Pane a světlo věčné ať jí svítí, ať odpočívá v pokoji. Amen.

Vánoční a novoroční přání

Všem farníkům a obyvatelům Sobotky, Dolního Bousova, Libošovic, Řitonic a dalších obcí na území našich farností přeji milostiplné a požehnané prožití vánočních svátků a do nového roku vyprošuji Boží požehnání a ochranu, pevné zdraví a dobrou náladu.

P. Václav

Vánoční bohoslužby 2021

24.12. Štědrý den 16.00 Dolní Bousov
24.00 Sobotka
25.12. slavnost Narození Páně 8.30 Sobotka
10.30 Dolní Bousov
26.12.  svátek Sv. rodiny, sv. Štěpána (při bohoslužbách tento den proběhne obnova manželského slibu) 8.30 Sobotka
10.30 Řitonice – poutní mše sv.
Celý pořad bohoslužeb uvnitř článku.

Betlémské světlo - Sobotka a Dolní Bousov

Požehnání Betlémského světla proběhne v Sobotce v kostele sv. Máří Magdalény na Štědrý den ve 12.00 hodin. Od 12.00 do 15.00 bude možnost si jej odnést domů ve vlastní lucerničce nebo sklenici. Čajové svíčky v kostele budou k dispozici.

V Dolním Bousově bude Betlémské světlo k dispozici před a po vánoční bohoslužbě 24. 12. v 16.00.

Subscribe to