Přejít k hlavnímu obsahu

Poslední rozloučení s paní Zdeňkou Volšovou

V pondělí 7. února se rozloučíme na hřbitově v Dolním Bousově v úzkém kruhu rodinném s paní Zdeňkou Volšovou, roz. Švorcovou, rodačkou z Dolního Bousova.

Zádušní mše svatá bude sloužena v úterý 8. února 2022 v 17.00 v děkanském kostele v Sobotce.

Všemohoucí věčný Bože, ve své otcovské dobrotě buď milostiv duši své služebnice Zdeňce. Očisť tu, kterou jsi povolal z tohoto světa, ode všech jejích chyb, vezmi ji do světla, pokoje a společenství tvých svatých a dej jí podíl na věčných radostech ve tvém království. O to prosíme skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Mše sv. v pátek dle pravidelného programu

Mše svatá se dnes v pátek v 17.00 hodin již koná jako obvykle. V neděli mše svaté jsou již také podle standardního pořadu bohoslužeb.

 

Změna bohoslužeb v neděli 30. ledna 2022

Zítřejší dopolední bohoslužby v Sobotce a v Dolním Bousově se ze zdravotních důvodů nekonají. Bohoslužba bude sloužena jen jedna a to v Sobotce v 17.00, přijede sloužit P. Pavel Mach z Mnichova Hradiště.

 Využít lze také dopolední bohoslužby v Jičíně nebo Mladé Boleslavi v 9.00, v Mn. Hradišti v 8.30 a v Turnově v 10.00.

Děkuji za pochopení. P. Václav

Poslední rozloučení s paní Františkou Macounovou

V pondělí 24. ledna 2022 zemřela nejstarší občanka Sobotky, paní Františka Macounová. Rozloučíme se s ní církevním obřadem v kostele sv. Máří Magdalény v Sobotce v sobotu 29. ledna v 10.00 hodin. Poté bude převezena na místní hřbitov a uložena do rodinné hrobky. Zádušní mše svatá bude sloužena v pátek 4. února v 17.00 hodin v kostele.

Odpočinutí věčné dej jí, Pane, a světlo věčné ať ji svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen.

Zrušení bohoslužeb a náboženství

Od středy  26.1.2022 do soboty 29.1.2022 se nekonají žádné bohoslužby ani výuka náboženství. Nedělení pořad bohoslužeb bude upřesněn. Děkuji za pochopení.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

Průběžné výsledky jsou převzaty z webu Tříkrálové sbírky.

Subscribe to