pozastavení bohoslužeb

Milí farníci,
vzhledem k opatřením vlády a s ohledem na věkové složení naší farnosti, jsem se rozhodl do odvolání zrušit všechny bohoslužby a akce farnosti.

Prosím zejména seniory, aby zůstávali doma a pokud to není nezbytně nutné, aby se nestýkali s ostatními lidmi. Poproste telefonem své příbuzné nebo mladší farníky, aby Vám zajistili základní potraviny a léky.

Prosím mladší farníky, aby projevili lásku ke svým bližním a pomohli seniorům se zajištěním jejich základních potřeb. Nečekejte, až se vám ozvou, ale sami je kontaktujte a nabídněte svou pomoc.

S jakoukoli potřebou týkající se duchovního života nebo svátostí se neváhejte obrátit na P. Pavla.

Jako křesťané můžeme, kromě standardní pomoci, nabídnout ostatním lidem a celému světu své modlitby za zastavení šíření viru, ochranu našich rodin, zdravotníků, složek IZS a dobrovolníků.

Prosím, dbejte na slavení svátečního dne: sledováním bohoslužeb v TV nebo poslechem rádia. Společnou modlitbou v rodinách, společnou četbou Písma a rozjímáním a pomocí bližním.

Děkuji za pochopení,
P. Pavel

Setkávání rodičů s dětmi na faře

Srdečně zveme rodiče s dětmi předškolního a školního věku na společná setkávání na faře od 17h. Děti školního věku mají v sále výuku náboženství. Rodiče a mladší děti tráví čas společným setkáním a rozhovorem. Nebojte se mezi nás přijít.

březen: 5. 3. a 19. 3.

duben: 2. 4. a 30. 4.

květen: 7. 5. a 21. 5.

červen: 4.6. a 18.6.