Svatba

Svatba v našem kostele je možná po domluvě s farářem minimálně tři měsíce předem. Před svatbou je nutné absolvovat minimálně 8 setkání obou snoubenců s knězem na faře v Sobotce.

Místem konání svatby je vždy farní kostel příslušné farnosti. Církevní obřad se neprovádí v přírodě, na zámku ani na jiných místech.