Vývoj nového webu

V těchto dnech zde chvílemi bude tento starý web a občas nový redakční systém. Prosím o trpělivost při vývoji nového webu.

Děkuji

P. Václav

425. výročí posvěcení kostela

V neděli 22. srpna 2021 oslavíme 425. výročí posvěcení našeho kostela sv. Máří Magdalény. Mše svatá se koná v obvyklém čase v 8.30 hod. Poté jste zváni na farní zahradu na kafe a něco na zub. V sobotu 21. srpna se po ranní mši koná úklid kostela.