Křest

KŘEST DÍTĚTE
Děti je možné pokřtít při nedělních bohoslužbách v 8:30 v Sobotce nebo v 10:30 v Dolním Bousově nebo podle dohody s rodiči mimo mši svatou v jiném vhodném termínu.

Konkrétní termín křtu je potřeba domluvit předem s farářem. Před tím, než proběhne samotný křest Vašeho dítěte, počítejte s několika setkáními obou rodičů s knězem na faře v Sobotce.

KŘEST DOSPĚLÝCH
Před křtem dospělého nebo staršího dítěte je nutné absolvovat období přípravy (katechumenát), které probíhá formou osobního setkávání s knězem na faře v Sobotce. Tato příprava trvá zpravidla dva roky.