Změna času mše 5. července 2020

POZOR ZMĚNA

V neděli 5. 7. bude mše svatá v Sobotce až v 16h!

!!!Ranní mše v 8:30 NEBUDE!!!

Při slavnostní bohoslužbě v 16h doprovodíme naše katechumeny ke křtu a biřmování. Po mši se společně setkáme na farní zahradě.

Dopolední mše v Dolním Bousově v 10:30 zůstává beze změny.