V 5. stupni PES se na nedělní bohoslužby předem hlaste osobně v sakristii nebo na tel.: 734 239 792.